0352 240 14 14 Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Erciyes Siteleri C Blok Altı No:54/D Kocasinan Kayseri 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmına ne denir?

A ) Bağlantı yolu

B ) Geçiş yolu

C ) Özel yol

D ) Taşıt yolu

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A ) Durmak

B ) Duraklamak

C ) Hızı azaltmak

D ) Vites değiştirmek

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği

I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) I ve IV.

B ) II ve III.

C ) I, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A ) İl Trafik Komisyonundan

B ) Belediye Başkanlığından

C ) Defterdarlıktan

D ) Milli Eğitim Müdürlüğünden

Motorun çok sıcak olarak çalışması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor yağının kalınlaşmasına

B ) Motor gücünün artmasına

C ) Motorun çekişten düşmesine

D ) Motorun devrinin artmasına

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A ) Sürücünün hemen yanında

B ) Arka camın önünde

C ) Torpido gözünde

D ) Arka bagajda

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Yağ filtresi temizlenir

B ) Hava filtresi temizlenir

C ) Benzin filtresi temizlenir

D ) Radyatör temizlenir

Park için yer ayrılmamış ve trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Araç ilk yardım çantasında gerekli olan malzemelerin miktarı etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sürücünün isteği

B ) Aracın büyüklüğü

C ) Taşınan yolcu sayısı

D ) Aracın yeniliği

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B ) Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

A ) Sinir sistemi

B ) Sindirim sistemi

C ) Dolaşım sistemi

D ) Boşaltım sistemi

Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Akciğerler

C ) Mide

D ) Yemek borusu

Emniyet kemerlerinin kontrolü neden nemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Lastik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ticari amaçla yük taşıması izne bağlıdır

B ) Römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla insan taşınabilir

C ) Römorktaki yük üzerinde insan taşıyabilir

D ) Tarım işleri için imal edilmiştir

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Eter

C ) Yağ

D ) Antifriz

Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu aşınmıştır

B ) Krank mili aşınmıştır

C ) Pistonlar aşınmıştır

D ) Rot başları aşınmıştır

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A ) İnatlaşmaya

B ) Aşırı tepki göstermeye

C ) Kaba ve saldırgan davranmaya

D ) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A ) Kamyon, otomobile

B ) Otomobil, kamyona

C ) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

D ) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Hangi taşıma, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsa- mı dışındadır?

A ) Yolcu taşımaları

B ) Her türlü ticari taşımalar

C ) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

D ) Eşya taşımaları

• Uzun süreli bilinç kaybıdır. • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Bayılma

D ) Baş dönmesi

Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?

A ) Aracın hızı artar

B ) Aracın gücü artar

C ) Araç vitese geçmez

D ) Aracın freni tutmaz


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

C ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Elde veya koldaki büyük bir kanamada, kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyun yan kısmı

B ) Dirsek dış kısmı

C ) Koltuk altı

D ) Bilek dış kısmı

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı bulundurulmalıdır?

A ) Taşıt Kartı

B ) Taşıma yetki belgesi

C ) Taşıt Onay Belgesi

D ) Yetki Belgesi

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahaleye ne denir?

A ) Hastalık

B ) İlk yardım

C ) Sağlık

D ) Tedavi

Motor çalışırken şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Far ampulleri yanmıştır

D ) Fan motoru arızalıdır

Vantilatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatördeki suyu ısıtmak

B ) Radyatördeki suyu soğutmak

C ) Kalorifer suyunu ısıtmak

D ) Motor yağını ısıtmak

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz bir kavşağı ifade eder?

A )

B )

C )

D )

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B ) Motor yüksek devirde kullanılır.

C ) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D ) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Aşağıda belirtilen araçlardan hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) Özel izinle kara yoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlar

B ) Yaralı veya acil hastaları taşıyan özel amaçlı araçlar

C ) Acele posta servisi yapan PTT araçları

D ) Sahil muhafaza ve gümrük muhafaza araçları

Kara yollarında can ve mal güvenliği yönün- den; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Medeni Kanun

B ) Türk Ceza Kanunu

C ) Karayolları Trafik Kanunu

D ) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A ) Göğüs hareketleri

B ) Nabız atışları

C ) Kalp çalışması

D ) Dudak hareketleri

Benzinli bir motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatör petekleri tıkanmıştır

B ) Vantilatör kayışı gevşektir

C ) Bujiler normal ateşleme yapamıyordur

D ) Su pompası arızalıdır

Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

A ) Çok şeritli yol

B ) Otoyol

C ) Tali yol

D ) Bölünmüş yol

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

Araçlardan aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) İstiap haddi

B ) Dingil ağırlığı

C ) Taşıma sınırı

D ) Kapasite

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi, işlemi insan vücudunun hangi sistemi sayesinde gerçekleşir?

A ) Dolaşım Sistemi

B ) Sindirim sistemi

C ) Sinir sistemi

D ) Solunum sistemi

Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Donmaya maruz kalan hastaya, aşağıdakilerden hangisi ilk yardım önlemi olarak uygulanır?

A ) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

B ) Hemen uyutularak dinlenmesi sağlanır

C ) Alkol içilir.

D ) Vücuda sıcak ve hızlı masa] yapılır.

Solunum zorluğu olan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Sırt üstü yatırılıp, çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konur

B ) Sırt üstü yatırılıp, çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konur

C ) Yan yatırılıp, dil kontrol edilir, baş geriye, bükülür

D ) Hiçbir şey yapmadan hastaneye sevk edilir

Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde aksine bir işaretin bulunmaması durumunda karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapmalıdır?

A ) Durup beklenir

B ) Dönüş tamamlanır

C ) Yayalara kırmızı yanması beklenir

D ) Kavşağa girmeden durulur


Şekildeki trafik aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B ) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C ) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D ) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

B ) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3’lük kısmı

C ) Kaburganın sol alt kısmı

D ) Kaburganın sağ alt kısmı

Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çekilen aracın boş, çeken aracın dolu olması

B ) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

C ) Çekilen aracın boş ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması

D ) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?

A ) Kükürt

B ) Oksijen

C ) Kurşun

D ) Karbon monoksit
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?