0352 240 14 14 Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Erciyes Siteleri C Blok Altı No:54/D Kocasinan Kayseri 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Isıdan dolayı lastiklerin hava basıncı fazlalaşmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Aracın yükü çoğaltılır

B ) Aracın yükü azaltılır

C ) Lastiklerin havası olduğu gibi bırakılır

D ) Lastiklerin havası azaltılır

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Korna çalıp ikazda bulunmak

B ) Selektör yapıp ikazda bulunmak

C ) Kavşağa girmemek

D ) Geri dönüp gitmek

Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karın ön üst kısmı

B ) Dizin ön üst kısmı

C ) Bacak dış kısmı

D ) Kasık iç kısmı

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A ) Dolaşım sistemi

B ) İskelet sistemi

C ) Sinir sistemi

D ) Sindirim sistemi

Burkulmalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir

B ) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir

C ) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azamı yükseklikleri kaç metredir?

A ) 2,5

B ) 3,5

C ) 4

D ) 5

I. Yüksek devirde araç kullanılması II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A ) Fren balatasının

B ) Polen filtresinin

C ) Yakıt filtresinin

D ) Geri vites müşirinin

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

A ) Fren

B ) Yakıt

C ) Yağlama

D ) Soğutma

Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Motorlu araç sürücüsü motorsuz taşıta

B ) Şeridi daralmış olan diğerine

C ) Sürücüler anlaşarak geçerler

D ) Motorsuz taşıt sürücüsü motorla araca

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ahlak kuralı

B ) Gelenek ve görenek

C ) Görgü kuralı

D ) Hukuk kuralı

Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak

B ) Eksoz gazının çıkışını sağlamak

C ) Ateşleme sırasına göre bujilere elektrik dağıtmak

D ) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur?

A ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez

B ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez

C ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti

D ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık

Sürücüsü dâhil 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Minibüs

B ) Otobüs

C ) Otomobil

D ) Yarı römork

Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 30

Karın yaralanması olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Sulu gıda ile beslenme

B ) Yara yerinin soğuk tutulması

C ) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

D ) Şoka karşı önlem alınması

Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün suyu boşaltılıp yağlanır

B ) Akümülatörün suyu boşaltılıp içi temizlenir

C ) Akümülatörün plakaları temizlenir

D ) Akümülatörün kutup başlarının oksitleri temizlenir

Ağız- burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır?

A ) Holger - Nielsen metodu

B ) Ağızdan ağza

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını


Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 1 - 3 - 2

C ) 2 - 3 - 1

D ) 3 - 2 - 1

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması

B ) Aracını sağ kenara yanaştırması

C ) Varsa sığınma cebine girmesi

D ) Gerekli hâllerde durması

Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir?

A ) Yanıcı madde

B ) Yakıcı madde

C ) Atık

D ) Patlayıcı madde

Baş yaralanması sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir

B ) Bir süre dinlendikten sonra faaliyetine izin verilir

C ) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir

D ) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur

Yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kasanın sol yanından taşmayacak, sağ yanından taşacak şekilde yüklemek

B ) Kasanın sol yanından 25cm taşacak şekilde yüklemek

C ) Kasanın sağ ve sol yanından taşmayacak şekilde yüklemek

D ) Sağ ve sol yandan en çok 15 cm taşacak şekilde yüklemek

Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Durma

C ) Park etme

D ) Bekleme

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?

A ) Buji

B ) Sekman

C ) Piston

D ) Kampana

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

B ) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

C ) Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi

D ) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A )

B )

C )

D )

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir?

A ) Öğrenci taşıt

B ) Eğitim aracı

C ) Okul taşıtı

D ) Özel taşıt

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A ) Günde bir

B ) Altı ayda bir

C ) Haftada bir

D ) Araca binildiği zaman

Sarı renkli tepe lambalarının bazı araçlara takılmasının amacı nedir?

A ) Gerektiğinde geçiş üstünlüğü hakkının kullanmalarını sağlamak

B ) Bu araçların kendilerini belli etmelerini ve karayolunu kullananlarının uyarılmasını sağlamak

C ) Karayolunda bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını bildirmek

D ) Trafikte yoğunlaşma, tıkanma ve sıkışmaların olduğunu bildirmek

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Termostat çıkartılmalı

B ) Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C ) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D ) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp durabilir

B ) Vücut sıcaklığı düşebilir

C ) Solunum durabilir

D ) Solunum güçleşebilir

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtularak, hastaneye sevk edilir

B ) Üzerine bastırılarak yürütülür

C ) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit yapılır

D ) Kırık taraf altta kalacak şekilde yana yatırılır

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır.

B ) Boynuna atel bağlanır.

C ) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz.

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılır.

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A ) Kan basıncında yükselme

B ) Bilinç seviyesinde azalma

C ) Hızlı ve yüzeysel solunum

D ) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

Aşağıdakilerden hangisi göğüs bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Mide

C ) Böbrekler

D ) Karaciğer

Hücrelerin birleşmesi ile oluşan aynı yapı ve özellikteki hücreler topluluğuna ne ad verilir?

A ) Organ

B ) Sistem

C ) Vücut

D ) Doku

Hangisinin güvenli sürüş açısından bir önemi yoktur?

A ) Emniyet kemeri

B ) Yüksek hız

C ) Araç bakımı

D ) Araç cinsi

Benzinli motorlarda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak

B ) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak

C ) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak

D ) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak

Araç düz yolda normal hızla seyrederken bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu (şanzıman) arızalıdır

B ) Şaft (kardan mili ) arızalıdır

C ) Lastiklerin hava basıncı eşittir

D ) On lastiklerin hava basıncı eşit değildir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?