0352 240 14 14 Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Erciyes Siteleri C Blok Altı No:54/D Kocasinan Kayseri 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşagıdakilerden hangisidir?

A ) Dere köy

B ) Esen dere

C ) Kapı köy

D ) Cilvegözü

Buji ayarları yanlış yapılmış bir motorun eksoz gazının dumanı hangi renkte çıkar?

A ) Mavi

B ) Siyah

C ) Kırmızı

D ) Sarı

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B ) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C ) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D ) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşa- ğıdakilerden hangisi bulunur?

A ) “DUR” lambası ve sis ışıkları

B ) Park lambası ve yangın söndürücü

C ) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası

D ) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A ) Uçak motorlarında

B ) Araç motorlarında

C ) Jet motorlarında

D ) Helikopter motorlarında

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına ne denir?

A ) Araç

B ) Taşıt

C ) Makine

D ) Vasıta

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir?

A ) Hatalı park etmiş araçlar

B ) Tarlada çift sürülen aracın arızalı olması

C ) Trenlerde hız sınırlarının yüksek olması

D ) Karayolu dışında çalışan iş makinelerinin arıza yapması

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Sırt üstü yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Yan yatış

Motorun çok sıcak olarak çalışması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor yağının kalınlaşmasına

B ) Motor gücünün artmasına

C ) Motorun çekişten düşmesine

D ) Motorun devrinin artmasına

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A ) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B ) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C ) Şarj kablosunu

D ) Marş kablosunu

Sol şerit üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Duraklamak

B ) Durmak

C ) Yavaşlamak

D ) Geri gitmek

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A ) Trafik kurallarına uyulmaması

B ) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması

C ) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması

D ) İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A ) Bujinin daha iyi ateşlemesine

B ) Farların daha canlı yanmasına

C ) Akünün daha çabuk bitmesine

D ) Elektrik tesisatının yanmasına

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A ) Şaft

B ) Motor

C ) Tekerlek

D ) Vites kutusu

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B ) Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C ) Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D ) Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklama- lardan hangisi doğrudur?

A ) Fren mesafesini kısaltır,

B ) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.

C ) Fren mesafesini uzatır,

D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak ya- pılmalıdır.

Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Aşağıdakilerden hangisi müşterilere kaliteli hizmet sunma kriterlerinden birisidir?

A ) Firmada araç sayısının çokluğu

B ) Firmanın depo imkânları

C ) Personelin müşteriye karşı güler yüzlü ve ilgili davranması

D ) Firmanın kuruluş tarihi

Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasına karşı alınan ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastaya sıcak içecek verilir.

B ) Hastanın üstü örtülür.

C ) Hastaya sıcak duş yaptırılır.

D ) Hassas deri üzerine soğuk tatbik edilir.


Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A ) Yol yardımını

B ) Aracın servise götürüleceğini

C ) Park yapan aracın çekileceğini

D ) Sadece arızalı araçların çekileceğini

Aşağıdakilerden hangisi solunumun durması belirtilerindir?

A ) Nabız hissedilmez

B ) Kalp atışı hızlanır

C ) Göğüs hareketleri olmaz

D ) Solunum sayısı

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A ) İş zamanı

B ) Marş zamanı

C ) Emme zamanı

D ) Sıkıştırma zamanı

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Yağ filtresi temizlenir

B ) Hava filtresi temizlenir

C ) Benzin filtresi temizlenir

D ) Radyatör temizlenir

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A ) Yardımlaşmaya

B ) Öfke duygusuna

C ) Bencil davranmaya

D ) Aşırı tepki göstermeye

Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu aşınmıştır

B ) Krank mili aşınmıştır

C ) Pistonlar aşınmıştır

D ) Rot başları aşınmıştır

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A ) Çevre koruma

B ) Çevre tanıtımı

C ) Çevre düzeni

D ) Çevre hakkı

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A ) Yüzün kızarması

B ) Kaşların çatılması

C ) Yumrukların sıkılması

D ) Kontrollü davranılması

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A ) Mali sorumluluk sigortasının

B ) Araç teknik muayenesinin

C ) Servis bakımlarının

D ) Kasko sigortasının

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A ) Hayat kurtarmak

B ) Durumu korumak

C ) Sakatlığı önlemek

D ) Kazalarda mal kayıplarını önlemek

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tansiyonun düşmesi

B ) Mikropların sebep olduğu hastalık

C ) Beyinde hasar sonucu olan kanama

D ) Yaralının şoka girmesi

ki ilk yardımcı, kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacaksa sırasıyla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

A ) Beş kalp masajı - beş suni solunum

B ) Beş kalp masajı - bir suni solunum

C ) Beş suni solunum - bir kalp mesajı

D ) Bir kalp masajı . bir suni solunum

Akünün araca takılması sırasında önce hangi kabloyu takmak gerekir?

A ) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu

B ) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu

C ) Marş kablosunu

D ) Şarj kablosunu

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korse- si bulundurmak zorundadır?

A ) Araçta bulunan her koltuk için bir adet

B ) Her 8 koltuk için en az 1 adet

C ) Her 14 koltuk için en az 1 adet

D ) Her 20 koltuk için en az 1 adet

Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez?

A ) Şehir merkezlerine girmeme cezası

B ) Trafikten men cezası

C ) Hapis cezası

D ) Para cezası

Sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik görevlilerinin ikazlarına tepki göstermek istemeleri

B ) Yanlış konulan kurallara tepki göstermek istemeleri

C ) Ruhi yapılarının kural çiğnemeye elverişle olmaları

D ) Trafik işaret levhalarının düzensiz ve karışık olmaları

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uy- gulamalarından değildir?

A ) Koruma

B ) Kurtarma

C ) Bildirme

D ) Tedavi etme

I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saati kaç kilometredir?

A ) 50

B ) 60

C ) 70

D ) 80

Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur hangisidir?

A ) Araçların bakım ve onarımını yapmak

B ) Eğitimli, dikkatli olmak, kurallara uymak

C ) Yolları ve kaldırımları düzeltmek

D ) Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak

Motorun yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken, motor çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) Motor ısınır, yanar

B ) Motor suyuna yağ karışır

C ) Motor çok soğur

D ) Motor yakıtına yağ karışır

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A ) Şaft

B ) Alternatör

C ) Marş motoru

D ) Amortisör

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

Yaralıların taşımasında en çok tercih edilmesi gerekli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bir kişi ile destek olarak taşıma

B ) ki kişi ile eller üstünde taşıma

C ) Bir kişi ile sırtta taşıma

D ) Sedye ile taşıma

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi

B ) Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması

C ) Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması

D ) Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?