0352 240 14 14 Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Erciyes Siteleri C Blok Altı No:54/D Kocasinan Kayseri 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Marş durumunda; marş motoru, motoru yavaş döndürüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör arızalıdır

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Bujilere akım gelmiyordur

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Trafik Hizmetleri Başkanlığı

C ) Yol Yapım ve işaretleme Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Hidrolik frenlerde hidrovak (Westinghause) vakum hortumu patlasa etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalı çok sertleşir

B ) Fren pedalı çok yumuşar

C ) Merkez pompası sıkışır

D ) Kompresör sıkışır

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir

B ) Tramvayların sol yanından geçilmez

C ) Geçme sırasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez

D ) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?

A ) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak

B ) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak

C ) Kanayan yeri kalp seviyesinden üstte tutmak

D ) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek

Elektrik çarpmasında, kazazede elektrik devresinden çıkarıldıktan sonra, kalp masajı yapılmadan önce uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) Bir defa suni solunum yapılır

B ) Kazazedenin karın kısmına bastırılır

C ) Kalp masajı bölgesine bir defa yumruk vurulur

D ) Kazazedenin sırt kısmından bastırılır

Daha önce tescil edilmiş olan bir aracın satın veya devir olan kimse bu aracı kendi adına tescil ettirmek üzere kaç ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır.

B ) Boynuna atel bağlanır.

C ) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz.

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılır.

Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Balata ve disk yüzeyine toz parçacıkları sıkışmıştır

B ) Lastikler uyumsuzdur

C ) Balata ve disk yüzeyi ıslanmıştır

D ) Balata ve disk yüzeyi yağlanmıştır

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A ) Aracın yol üzerinde tutunmasını

B ) Direksiyon hâkimiyetini

C ) Trafik kazası riskini

D ) Sürüş konforunu

Güneş çarpması sonucu görülen yüksek ateşten ilk önce hangi organımız etkilenir?

A ) Akciğer

B ) Beyin

C ) Böbrek

D ) Kalp

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B ) Motor yüksek devirde kullanılır.

C ) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D ) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A ) Dudakların morarması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göğüs hareketlerinin kaybolması

D ) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?

A ) Yakıt göstergesi

B ) Şarj göstergesi

C ) Yağ göstergesi

D ) Hararet göstergesi

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Cam silecekleri

B ) Aynalar

C ) Koltuk başlıkları

D ) Lastikler

Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) El freni çekilidir

B ) Lastiklerin havası fazladır

C ) Jigle düğmesi çekilidir

D ) Motor yağı eksilmiştir

Su ile soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör

B ) Alternatör

C ) Hararet (ısı) göstergesi

D ) Dinamo

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A ) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

B ) Yaralıların durumu ve sayısı

C ) Otoların hasar durumu

D ) Arayan kişinin (kurtarıcı) kim olduğu

Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilebilir?

A ) Sara tedavisi devam eden

B ) İki elinde de başparmağı eksik olan

C ) İleri derecede psikolojik rahatsızlığı olan

D ) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A ) Yüzüstü, sert bir zemine

B ) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

C ) Sırtüstü, sert bir zemine

D ) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B ) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C ) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D ) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Kaburga kemiklerinin kırıkları hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Sırt üstü yatış

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

A ) Ceza aynı kalır.

B ) Ceza yarı oranında azaltılır

C ) Ceza yarı oranında arttırılır.

D ) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

B ) Suda boğulma

C ) Birinci derece yanıklar

D ) Zehirli gazların solunması

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karın ön üst kısmı

B ) Dizin ön üst kısmı

C ) Bacak dış kısmı

D ) Kasık iç kısmı

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşa- ğıdakilerden hangisi bulunur?

A ) “DUR” lambası ve sis ışıkları

B ) Park lambası ve yangın söndürücü

C ) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası

D ) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A ) Etkili şekilde korna çalmalıdır.

B ) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

C ) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.

D ) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Aracın hızı

B ) İklim koşulları

C ) Yolun genişliği

D ) Aracın yük durumu

Yazılı veya sesli ışıklı işaret cihazlarının anlamı nedir, bu şıklar kime hitap eder?

A ) Yaya trafiğine göre araç trafiğini düzenler, sürücülere hitap eder

B ) Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder

C ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

D ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B ) Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C ) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D ) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sü- rücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

A ) Başkalarının haklarına saygılı

B ) Kolay sakinleşebilen

C ) Sabırsız ve hırslı,

D ) Çabuk öfkelenmeyen

Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dönerken neye dikkat etmelidir?

A ) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

B ) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye

C ) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya

D ) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A ) Hız sınırına uyma

B ) Yayaya yol verme

C ) Trafik levhalarını okuma

D ) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Yaya geçidi

C ) Banket

D ) Kavşak


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Dönel kavşak yaklaşımını

B ) İleri ve sola mecburi yönü

C ) Sağa ve sola mecburi yönü

D ) Ada etrafında dönüleceğini

Aracın fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren müşiri arızalıdır

D ) Fren pedalı zayıftır

Aşağıdaki hal ve hareketlerden hangisi bir trafik suçudur?

A ) Araç cinslerine göre tespit edilmiş hızların altında seyretmek

B ) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek

C ) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek

D ) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek

Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

A ) Motor yağı ile

B ) Hidrolik yağı ile

C ) Dişli yağı ile

D ) Herhangi bir yağ ile

İnsan kalbinde kaç odacık bulunur?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A ) Kesit genişliği

B ) Topuk,

C ) Yanak

D ) Omuz

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A ) Fren balatasının

B ) Polen filtresinin

C ) Yakıt filtresinin

D ) Geri vites müşirinin

Trafik kazası geçirerek bel omuru hasar gören yaralı nasıl sevk edilir?

A ) Derhal bir otomobilin içine konarak.

B ) Kesinlikle bir sedye temin edilerek.

C ) Motosikletin üzerine oturtularak.

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

A ) Empati kurmak

B ) Dinlemek

C ) Eleştirmek

D ) Saygılı olmak

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Ağız ve burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum metodu uygulanır?

A ) a) Holger-Nielsen

B ) Ağızdan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Burundan ağza
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?